Hé lộ hướng tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương tại Lâm Đồng

UBND thành phố Bảo Lộc vừa có văn bản số 2623/UBND-VP chỉ đạo cập nhật thông tin hướng tuyến các dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương đoạn đi qua địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Theo đó, UBND thành phố Bảo Lộc giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin hướng tuyến các dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương để phục vụ cho công tác lập quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương đoạn đi qua địa bàn thành phố Bảo Lộc theo đúng quy định. UBND thành phố Bảo Lộc cũng giao UBND các phường, xã (đặc biệt các địa phương có tuyến cao tốc đi qua) tiếp nhận thông tin, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, tuyên truyền, phổ biến tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ủng hộ chủ trương thực hiện tuyến đường cao tốc phục vụ cho sự phát triển, kinh tế xã hội của địa phương. Trước đó, ngày 28/11/2022, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 360/BQLDA-ĐHDA về việc thông tin hướng tuyến các dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương. Tại văn bản này, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, tim tuyến dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng) cơ bản theo quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định theo báo cáo số 3714/BC-HĐTĐLN. Theo đó, điểm đầu tại Km60+100, điểm cuối tại Km 126+360 (giao với đường Nguyễn Văn Cừ) có điều chỉnh cục bộ các đoạn tuyến Km 72+550 – Km 89+900, Km 100+400 – Km 120+650 để phù hợp với địa hình, giảm thiểu việc đào đất và và tránh tác động đất tôn giáo. Riêng tim tuyến dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, cơ bản hướng tuyến theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg, với điểm đầu tại Km 126+360 (trùng với điểm cuối cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, giao với đường Nguyễn Văn Cừ) và điểm cuối tại Km 200+000 (giao với đường cao tốc Liên Khương – Preen tại Km 208+650). Song song với đó, có điều chỉnh cục bộ các đoạn tuyến Km 146+00 – Km156+00, Km166+00 – Km 169+00, Km 172+00 – Km185+00 để phù hợp với địa hình, giảm thiểu việc đào đắp và tránh các khu vực rừng tự nhiên.

Compare listings

So sánh